ZASTOSOWANIE LNU JAKO ROŚLINY UPRAWNEJ

Praktycznie cała roślina lnu, od korzenia aż po szczyt łodygi, wykorzystywana jest w przemyśle, a odpadem jest jedynie pył jaki wytwarza się podczas jej przerobu. Z części środkowej łodygi, z włókna długiego wykonuje się wysokiej jakości przędzę czesankową, osnowową, a dalej tkaninę.

Części wierzchołkowe i korzeniowe natomiast wykorzystuje się do wyrobu przędzy. Nasiona są wykorzystywane do produkcji olejów lnianych oraz pokostu. Nasiona lnu są również wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym i medycynie ludowej. Pozyskiwane w procesie obróbki włókna zdrewniałe, paździerze są surowcem wykorzystywanym do produkcji płyt paździerzowych, które mają podobne właściwości do płyt wiórowych.

Drobniejsze odpady, które nie nadają się do produkcji płyt paździerzowych są idealnym surowcem do produkcji wysokiej jakości papieru. Natomiast wytłoki powstałe przy produkcji oleju z nasion przerabiane są na paszę.